دوشنبه ۰۱ آذر ۰۰

اصول دفاع پایان نامه

همه چیز درباره پایان نامه پزشکی از نگارش تا دفاع

نکات حیاتی که باید در زمان دفاع پایان نامه رعایت کنید.


جلسه دفاع پایان نامه چیست؟

دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) بعد از به پایان رساندن پایان نامه خود موظف اند نسخه ای از آن را به دانشگاه محل تحصیل خود ارائه نمایند و با مشخص شدن داوران می بایست در یک جلسه رسمی حضور یافته و با ارائه گزارش شفاهی از پژوهش خود، به پرسش های داوران حاضر در جلسه پاسخ دهند.

مهارت های سخنرانی دانشجو در جلسه دفاع نقش بسزایی دارند. در حقیقت دانشجو باید یک ارائه صادقانه از ماه ها تلاش خود در ظرف 30 الی 45 دقیقه داشته باشد و تمامی نکات مهمی را که در انجام این پروژه تاثیر گذار بوده است، بیان نماید.

در واقع جلسه دفاع پایان نامه فرصتی است که در اختیار دانشجو قرار گرفته تا او بتواند فرآیند پژوهش خود، با همه فراز و فرودهایش را روایت کند. همچنین در این جلسه دانشجو با کاستی ها و مشکلات احتمالی پایان نامه خود آشنا می شود که می بایست پیش از ارائه نسخه نهایی برای رفع آن ها اقدام نماید.