دوشنبه ۲۲ شهریور ۰۰

دفاع از پایان نامه پزشکی

همه چیز درباره پایان نامه پزشکی از نگارش تا دفاع

دستورالعمل جامع پایان‌نامه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران

قرارداد طرح های پژوهشی مرتبط با پایان نامه های دانشگاه در مقاطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد (1)

قرارداد طرح های پژوهشی مرتبط با پایان نامه های دانشگاه در مقاطع دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد (2)

 

دستورالعمل ارزش گذاری دستاوردهای حاصل از پایان نامه ها

 

دستورالعمل نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل نگارش پایان نامه مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

 
دستورالعمل جامع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
 

دستورالعمل جامع پایان‌نامه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره دکترای حرفه‌ای

دستورالعمل جامع پایان‌نامه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره دکترای حرفه‌ای